DELZE! BIG SITE

hicoki_a3 312 313 314

2015〜

 

hicoki_a 31

2014〜

 

hicoki_a

2013〜

 

hicoki_b

2012〜

 

Art Direction / Yohei Yamashita

Design / Yohei Yamashita

Character Design / Mika Yamashita

Advertiser / Hachigosen inc.

Production / PROFITS inc.